Xe máy điện chính hãng giá rẻ nhất Việt Nam

Xe máy điện Vespa Nioshima 2018

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng khóa chữ U chính hãng
 • Tặng móc khóa xe thời trang

13.500.000 đ

12.600.000 đ

XE ĐIỆN XMAN 2017 CHÍNH HÃNG YADEA NHẬP KHẨU

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
 • Tặng móc khóa xe thời trang

18.500.000 đ

15.000.000 đ

Xe máy điện Nijia Jeek 2019

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm đời mới
 • Tặng áo mưa cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang

0 đ

14.500.000 đ

Xe điện Sym Z1 màu đỏ đen

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm đời mới
 • Tặng áo mưa cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang

15.500.000 đ

12.500.000 đ

Xe máy điện Before All Jeek Bat màu trắng

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

16.700.000 đ

15.000.000 đ

Xe máy điện HTC V5 màu đỏ đen (New Jeek 2018)

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

16.800.000 đ

14.500.000 đ

Xe máy điện Vinfast Klara màu đỏ (Acquy)

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

30.000.000 đ

30.000.000 đ

Xe máy điện Vespa Nioshima màu bạc 2018

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa xe thời trang

15.500.000 đ

12.700.000 đ

Xe điện Sym Z1 màu trắng đen

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm đời mới
 • Tặng áo mưa cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang

15.500.000 đ

12.500.000 đ

Xe máy điện Before All Jeek Bat màu vàng cam

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

16.700.000 đ

15.000.000 đ

Xe máy điện HTC V5 màu cam đen (New Jeek 2018)

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

16.800.000 đ

14.500.000 đ

Xe máy điện Vinfast Klara màu vàng kem (Acquy)

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

30.000.000 đ

30.000.000 đ

Thong ke